Fundusze europejskie

Connecto sp. z o.o. s.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla Connecto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa”

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej u przedsiębiorcy dotkniętego skutkami epidemii COVID-19

Wartość projektu: 67 582,44 PLN 
Dofinansowanie projektu z UE: 67 582,44 (100%)

Czas realizacji projektu: 01.07.2020-30.09.2020

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy 

All rights reserved by Connecto sp. z o.o. Spółka komandytowa